Ungdomsskole-prosjektet

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto:

Et godt utdanningsvalg er en modningsprosess som må utvikles over tid. Utdanning i Bergen ønsker å utvikle et tilbud til ungdomsskolene som kan bistå elever i å ta trygge og veloverveide utdanningsvalg.

Ungdomsskole-prosjektet handler om å bistå rådgivere og lærere som underviser i utdanningsvalg på ungdomsskolen, slik at de har de ressursene de trenger for å styrke undervisningstilbudet til elevene. Vi jobber blant annet for å gjøre informasjon om utdanningssystemet, valgprosessen, høyere utdanning og ulike karrieremuligheter lett tilgjengelig for elevene i ungdomsskolene. 

Målet med prosjektet er ikke å rekruttere flere elever til å velge studiespesialiserende program på videregående og høyere utdanning, men at elevene som ønsker en slik utdannelse skal forstå hva det valget innebærer. Vi håper elevene blir tryggere i valgprosessen når de får informasjon om ulike utdanningsmuligheter på et tidlig tidspunkt. 

Kartleggingsfase
Ungdomsskole-prosjektet er nå i en kartleggingsfase der vi jobber sammen med pilotskoler for å kartlegge hvilke behov som finnes i skolene. Kartleggingen i skolene vil ligge til grunn for den videre satsingen til prosjektet.

Denne siden vil bli oppdatert i takt med prosjektets progresjon. 


Har du spørsmål eller innspill til ungdomsskole-prosjektet? Ønsker din skole å være pilotskole?
Ta kontakt med utdanningibergen@uib.no