Studieorientering i Sogn og Fjordane 2012

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto:

Utdanning i Bergen arrangerer i 2012 studieorienteringsdager for videregående skoler i Sogn og Fjordane.

I 2010 inngikk universitetene og regionale utdanningsinstitusjoner et samarbeid for å tilby
videregående skoler i Norge, studieorienteringsdager. Det offentlige samarbeidet innebærer god bredde og kvalitet på informasjonen slik at det er nasjonale likhetstrekk med regionale tilpassninger.

Universitetet i Bergen koordinerer studieorienteringsdager gjennom samarbeidsprosjektet
Utdanning i Bergen, i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Utdanning i Bergen er en ikke-kommersiell aktør.


Studieorienteringen vil være i uke 3 og 4.

Følgende utdanningsinstitusjoner har bekreftet deltakelse:

Universitetet i Bergen
Høgskolene i Bergen (Høgskolen, Kunsthøyskolen, NLA Høgskolen, Betanien og Haraldsplass)
Norges Handelshøyskole (NHH)
Universitetet i Oslo
Norges Teknisk-vitenskapelige Universitet (NTNU)
Universitetet i Stavanger 
Universitetet for Miljø og Biovitenskap. (UMB)
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Ålesund

Her kan du se forslag til program for 2012.

Turneplanen ser foreløpig slik ut: (De i uthevet skrift er bekreftet)

 Dag  Dato Skole  Sted
 Mandag  16.jan Sygna vgs og Høyanger vgs Sygna Vgs
 Tirsdag  17 jan Sogndal vgs Sogndal vgs
 Onsdag  18. jan Hafstad vgs Hafstad vgs
 Torsdag  19. jan Dale vgs Dale vgs
 Fredag  20. jan Flora vgs Flora vgs
 Lørdag  21. jan
Sunnfjord FHS
Sunnfjord FHS
 Mandag  23. jan Mo og Jølster vgs
 Tirsdag  24. jan Firda vgs Firda vgs
 Onsdag  25. jan Måløy vgs  Måløy vgs 
 Torsdag  26. jan Eid vgs, Norfjord FHS, Fjordane FHS     Eid vgs
 Fredag  27. jan Stryn vgs
Stryn vgs


Vi ber om at skolene bekrefter deltakelse ved å fylle ut skjemaet under.

Skulle datoen din skole er tildelt ikke passe kan du enten forsøke å bytte med en annen skole, evt kontakte oss for å få endret planen. Planen er satt opp slik den er av logistiske grunner for å minimerer reiseavstand. Turneen fortsetter i Møre og Romsdal i uke 5 og avsluttes derfor i Nordfjord.


Har du noen spørsmål vedrørende studieorienteringsdagene er du velkommen til å ta kontakt med oss:

Michelle Ingrid Greene                                Michael Lyngstad
Leder Utdanning i Bergen                            Koordinator Utdanning i Bergen
michelle.greene@sa.uib.no                            michael.lyngstad@uib.no
55 58 90 37                                                50 58 90 43

blog comments powered by Disqus