Studieorientering i Møre og Romsdal 2012

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto:

SUtdanning i Bergen arrangerer i 2012 studieorienteringsdager for videregående skoler i Møre og Romsdal

I 2010 inngikk universitetene og regionale utdanningsinstitusjoner et samarbeid for å tilby
videregående skoler i Norge, studieorienteringsdager. Det offentlige samarbeidet innebærer god bredde og kvalitet på informasjonen slik at det er nasjonale likhetstrekk med regionale tilpassninger.

Universitetet i Bergen koordinerer studieorienteringsdager gjennom samarbeidsprosjektet
Utdanning i Bergen, i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Utdanning i Bergen er en ikke-kommersiell aktør.

Studieorienteringen i Møre og Romsdal vil være i uke 5, 6 og 7.

Følgende utdanningsinstitusjoner har bekreftet deltakelse:

Universitetet i Bergen
Norges Handelshøyskole (NHH)
Universitetet i Oslo
Norges Teknisk-vitenskapelige Universitet (NTNU)
Universitetet i Stavanger 
Universitetet for Miljø og Biovitenskap. (UMB)
Handelshøyskolen BI

I tillegg er følgende lokale høgskoler invitert med:

Høgskolen i Molde
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Ålesund
Høgskolene i Bergen

Vi er i dialog med flere andre aktører og vil publisere de her så snart de er bekreftet.
Om noen skoler ønsker å ha med andre utdanningsinstitusjoner, som f eks Høgskolen i Sør-Trøndelag, er det bare å ta kontakt med oss så kan vi invitere de med. 

Her kan du se forslag til program for 2012.

Programmet må selvsagt skreddersys den enkelte skoles lokaliteter og andre praktiske forhold.

Flere av skolene har gitt utrykk for at de ønsker å arrangerer orienteringsdag i fellesskap. Dette oppfordrer vi til slik at man kan utnytte tid og penger best mulig, men vi kan også komme eksklusivt til den enkelte skole hvis dette er ønskelig.

Vi har laget et forslag til turneplan basert på mest hensiktsmessig reisevei og de tilbakemeldingene vi har fått fra de rådgiverne vi har vært i kontakt med. Vi har også foreslått hvilke skoler som kan samordne studieorienteringen basert på geografisk plassering.

Skoler med uthevet skrift har bekreftet sin deltakelse.

 

 Dag  Dato    Videregående skoler  Sted
 Mandag  30.jan  Ulstein vgs Ulstein Vgs
 Tirsdag  31. jan Volda Vgs og Ørsta Vgs Volda Vgs
 Onsdag  1. feb Stranda vgs, Sykkylven vgs, Vestborg vgs Stranda Vgs
 Torsdag  2. feb Fagerlia vgs, Ålesund vgs og Ålesund Maritime
Fagerlia vgs
 Fredag  3. feb Spjelkavika vgs, Borgund vgs, Haram vgs Spjelkavika vgs
 Mandag  6. feb Herøy vgs og Vanylven Vgs

 Tirsdag  7. feb Rauma vgs 
Rauma vgs 
 Onsdag  8. feb Akademiet Molde og Akademiet Ålesund

 Torsdag  9. feb Fræna vgs
Fræna vgs
 Fredag  10. feb Gjermundnes vgs, Fannefjord vgs, Molde vgs og Romsdal vgs

 Mandag  13. feb Sunndal vgs og Tingvoll vgs
 Sunndal Vgs
 Tirsdag  14. feb Surnadal vgs
 Surnadal Vgs
 Onsdag
 15. feb
Atlanten vgs og Kristiansund vgs.  

 


Vi ber om at skolene bekrefter deltakelse ved å fylle ut skjemaet under.

Skulle det være forhold som gjør at dere ikke ønsker å følge den foreslåtte planen ber vi om at dere skriver en merknad i skjemaet eller tar kontakt med oss på e-post eller telefon.

Har du noen spørsmål vedrørende studieorienteringsdagene er du velkommen til å ta kontakt med oss:

Michelle Ingrid Greene                                                Michael Lyngstad
Leder Utdanning i Bergen                                            Koordinator Utdanning i Bergen
michelle.greene@sa.uib.no                                          michael.lyngstad@uib.no
55 58 90 37                                                                55 58 90 43

blog comments powered by Disqus