Rådgiverseminar høst 2012

 

Du kan laste ned presentasjonene fra foredragsholderne ved å klikke på titlene til presentasjonen.

             

Program:                                                                                                                                           

Dato: Onsdag 19. september
Sted: Radisson Blu Hotel Norge

09:45 - 10:00 Registrering + kaffe

10:00 - 10:10 Velkommen
Margareth Haagensen
Utdanningsdirektør Høgskolen i Bergen

10:10 - 11:10 Forebygging og oppfølging av elevers personlige og
pedagogiske utfordringer

Line Fleicher
Daglig leder Studentrådgivningen hos SiB

11:10 - 11:40 Gjennomgang av program og planer for
Studieorientering 2013
Michael Lyngstad
Koordinator Utdanning i Bergen

11:40 - 12:40 Lunsj

12:40 - 13:40 Nyheter og informasjon fra de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen
Hilde Kristin Tveit - Presentasjonen i PDF
Seniorrådgiver HiB

Anne Karin Unneland  - Presentasjonen i PDF
NLA Høgskolen

Jørgen Thuen Johnsen
Førstekonsulent UiB

13:30 - 14:00 Pause

14:00 - 14:50 Søkertrender 2008-2012
(Send epost til: utdanningibergen@uib.no om du ønsker denne
presentasjonen tilsendt. Per-Arne har også laget en mer detaljert
oversikt
over helsefagene som også kan sendes ut på forespørsel)
Per-Arne Larsen
Webredaktør UiB

15:00 Slutt

16:30 Fellesmiddag

19:30 Festkonsert
Vi har gleden av å invitere deltakerne av seminaret til årets Festkonsert
som i år er "Concerto Cello Grosso", komponert av Peter Eötvös.
Cellisten Miklós Perenyi spiller sammen med Bergen filharmonisk orkester.

Dato: Torsdag 20. september
Sted:  Studentsenteret

09:00 - 09:30 Kvalitetssikrede informasjonskilder om høyere utdanning
Per-Arne Larsen
Webredaktør UiB

09:35 - 10:05 Lånekassen
Aslaug Moldestad
Statens Lånekasse


10:05 - 10:20 Pause

10:20 - 11:10 Hvordan veilede for at eleven skal velge rett?
Rønnaug Tveit

Daglig leder Karrieresenteret ved SiB

11:10 - 12:10 Lunsj

12:10 - 12:30 Samordna Opptak
Kristin Haugsøen
Seniorkonsulent HiB

12:30 - 13:30 Etter- og videreutdanning for lærere
Kari Kruger - Presentasjonen i PDF
UiB

Silje - Presentasjonen i PDF
UiB

Kristin Lawther - Presentasjonen i PDF
HiB

Rasmus M. Lassen - Presentasjonen i PDF
Haraldsplass Diakonal Høgskole

13:30 Slutt


 


 


  • Påmeldingsskjema
  • Feltene markert med * må fylles inn.
  • Fylke *

  • Ønsker å delta på *