Evalueringsmøte VG1- prosjektet

I forbindelse med pilotprosjektet VG1, inviteres lærere og rådgivere til evalueringsmøte. Skoler som vil høre mer om prosjektet og årets erfaringer, men som ikke fikk besøk denne høsten, inviteres også.  

Foto: Eivind Senneseth, UiB


På møtet vil de foreløpige funnene fra elev- og rådgiverundersøkelsene presenteres. I tillegg inviteres det til dialog og erfaringsutveksling om prosjektet. Det serveres julelunsj til deltakerne.  

Tirsdag: 12. desember
Tidspunkt: 11:00 - 13:30
Sted: Christies gate 12, rom 111, (Psykologibygget)

Av hensyn til lunsjbestillingen ber vi deltakerne om å fylle ut påmeldingsskjemaet innen fredag 8. desember kl 12:00. 

 


Kontakt

Følg oss