Som student tilsatt for UiB, HVL, NHH, NLA og VID på studieorienteringsturneene i 2017, får du tilbud om kurs i presentasjonsteknikk. Kurset er i regi av SpeakLab fredag 11.11.16, kl 09:30 - 16:30 i Vestre torggate 22.

Kurset er timelønnet og du får kursbevis. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dersom du ønsker å delta, må du ha anledning til å være med i hele tidsrommet. Det er ikke anledning til å komme sent eller gå tidlig, eller kun å delta på deler av dagen.  

Etter kurset inviterer vi til 'bli kjent' middag kl 17:00. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med noen av de andre studentene du skal reise sammen med. Vi dekker middagen, men du får ikke lønn for å være med på den. Sted kommer vi tilbake til, men det vil være i sentrum. 

Vennligst fyll ut skjema nedenfor, og husk at måten du fyller ut navnet ditt på er slik det vil se ut på kursbeviset. 

  • Jeg ønsker å delta på: *