Generalprøve studieorientering

Velkommen til generalprøven for studieorientering 2017


Generalprøven er en obligatorisk del av opplæringen for de som skal reise på studieorienteringsturneene i 2017. 

På generalprøven skal alle holde plenumspresentasjonen og klasseromspresentasjonen foran de andre studentrepresentantene fra utdanningsinstitusjonen de kommer fra. Videre vil det være ansatte fra fakulteter/avdelinger/administratsjon fra institusjonene som vil gi tilbakemelding og avklare ting som måtte være uklare.

Sted: Studentsenteret

Dato: Fredag 9. desember

Foreløpige tidspunkter:

UiB    07:45 - 15:15
NHH    07:45 - 15:55
VID/NLA    09:40 - 13:30
HVL    07:45 - 15:55

 

Endelig program med bekreftet tidspunkt sendes per e-post i løpet av neste uke. Både ansatte og studenter bes om å fylle ut påmeldingsskjemaet nedenfor innen 29. november kl 11:00. 

  • Jeg er *

  • Jeg ønsker lunsj *