Fake news, demokrati og fred som merkevare

 

Velkommen til frokostmøte med Universitetet i Bergen og Utdanning i Bergen!

Tirsdag 20. november er du velkommen til Universitetet i Bergen for å høre en rekke spennende innlegg fra dyktige forskere. Dagens tema er demokrati og medborgerskap, fred som merkevare, og hvordan politiske holdninger former folks tillit til nyhetsmedier.

Utdanning i Bergen arrangerer i samarbeid med våre medlemsinstitusjoner en serie faglige frokostmøter for lærere og rådgivere. Møtene er gratis, og inkluderer alltid faglig påfyll og en god frokost. Følg med på Utdanning i Bergen sin side på Facebook og på våre nettsider for oppdateringer om neste møte. 


Dato: 20. november 2018 kl. 08.00-10.30

Sted: Bjørn Christiansens hus (Christies gate 12), seminarrom 111


Møtet er gratis og åpent for alle. På grunn av frokostbestilling må du melde deg på i skjemaet nederst på denne siden. 

Programmet anbefales spesielt til lærere i ungdomsskole og på videregående skole som underviser i samfunnsfag og historie. 

Påmeldingsfristen gikk ut 6. november.

Program:

Tid

Tittel

Innleder

08:00-08:30

Registrering og frokostservering

 

08:30-08:50

Åpning

Dag Rune Olsen,

Rektor ved Universitetet i Bergen 

08:50-09:30

Med fred som merkevare - norsk skole og utdanning som "brand"

Norsk skole og utdanning har historisk sett vært involvert i en rekke internasjonale relasjoner, blant annet i organisasjoner som UNESCO, Europarådet og i ulike former for nordisk samarbeid. I slike sammenhenger har skolesystemet også vært et middel til å skape et bilde av Norge som sivilisatorisk og moralsk stormakt. Dette har på samme tid bidratt til å underbygge en særskilt norsk selvforståelse. Foredraget vil presentere ulike perspektiv på denne problematikken og spørre hvordan norsk skolepolitikk kan forstås i lys av de internasjonale relasjonene den har inngått i.

Svein Ivar Angell,

Professor ved Universitetet i Bergen    

09:30-10:00

Demokrati og medborgerskap 

Det er brei enighet om at skolen skal ta ansvar for demokrati og  medborgerskap. Men ofte tar vi for lett på spørsmålene om hvilken form for demokratisk deltakelse det skal være og hva som kan bidra til ikke bare kunnskap, men også til politisk deltakelse. 

Kjetil Børhaug,

Professor ved Universitetet i Bergen

10:00-10:30

Hvordan former politiske holdninger folks tillit til nyhetsmedier?         

I USA er det et økende problem at folk lever i delt virkelighet fordi de sjelden eller aldri lytter til hva den andre siden av politikken har å si. Mange amerikanere misliker politiske meningsmotstandere, stoler ikke på medier de er uenig med politisk og oppsøker informasjon som ikke motsier deres meninger. President Trump går så langt at han kaller medier som kritiserer ham for «falske nyheter». Erik Knudsen snakker om fersk forskning der han  har sammenlignet USA og Norge for å undersøke hvordan folks tillit til og bruk av nyhetsmedier formes av deres politiske holdninger og preferanser.

Erik Knudsen,

Postdoktor ved Universitetet i Bergen