Studieorientering Sogn og Fjordane 2014

Studieorientering 2014 være i Sogn og Fjordane i uke 3 og 4.


Har du noen tilbakemeldinger du ønsker å gi oss? Send en e-post til: Utdanningibergen@uib.no.

Programmet vil bli klart i løpet av høsten.Har du noen spørsmål vedrørende studieorienteringsdagene er du velkommen til å ta kontakt med oss: 

 
Michael Lyngstad
Koordinator Utdanning i Bergen
michael.lyngstad@uib.no
55 58 90 43

Skolene som er i uthevet skrift har bekreftet dag. For å bekrefte dag må man fylle ut skjemaet undet turneplanen.

Fyll ut skjemaet for å bekrefte deltakelse

Alle skoler som ønsker å delta på Studieorientering 2014 må fylle ut skjemaet under. Når skjemaet er mottatt og dato er bekreftet vil skolen bli merket i uthevet skrift i oversikten over. Nytt for 2014 er at skolene bes slutte seg til et sett retningslinjer for studieorienteringsdagen. Retningslinjene kan leses her.

  • Bekreftelse av dato *

  • Vi bekrefter med dette at vi har lest og slutter oss til retningslinjene for studieorientering 2014