Studieorientering i Vestfold 2014

   

Utdanning i Bergen hadde funksjon som praktisk tilrettelegger for Universitetssamarbeidets studieorienteringturné i Vestfold i 2013, men for 2014 overtar Universitetet i Oslo denne funksjonen. De ansvarlige ved UiO vil ta kontakt med skolene for å koordinere datoer for besøk og program mv.