Studieorientering 2013

Har du noen tilbakemeldinger du ønsker å gi oss? Send en e-post til: Utdanningibergen@uib.no


Utdanning i Bergen arrangerer i 2013 studieorienteringsdager for videregående skoler i Møre og Romsdal.

      

I 2010 inngikk universitetene og regionale utdanningsinstitusjoner et samarbeid for å tilby videregående skoler i Norge, studieorienteringsdager. Det offentlige samarbeidet innebærer god bredde og kvalitet på informasjonen slik at det er nasjonale likhetstrekk med regionale tilpassninger.

Universitetet i Bergen koordinerer studieorienteringsdager gjennom samarbeidsprosjektet Utdanning i Bergen, i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Utdanning i Bergen er en ikke-kommersiell aktør.


Orienteringen vil i Møre og Romsdal bli gjennomført i uke 3, 4 og 5.

Skoler med uthevet skrift har bekreftet sin deltakelse.

Programmet vil bli klart i løpet av høsten. Det vil trolig følge årets mal, men med kortere pauser og færre individuelle sesjoner.

 Dag  Dato    Videregående skoler  Sted Starttidspunkt

Program

 Fredag  18.jan  Ulstein vgs og Herøy Vgs Ulstein Vgs  08:25 Oppd. 04.01
 Mandag  21.jan Volda Vgs Volda Vgs  08:15
 Tirsdag  22.jan Stranda vgs, Sykkylven vgs og Vestborg vgs Sykkylven vgs  09:00 Oppd. 04.01
 Onsdag  23.jan Fagerlia vgs og Borgund Vgs Fagerlia vgs  08:15
 Torsdag  24.jan Spjelkavik vgs og Haram vgs Spjelkavik vgs  08:15
 Fredag  25.jan Akademiet Ålesund og Ålesund Vgs   Akadem. 08:15
Ålesund 08:15
Akademiet Ålesund Vgs
Oppd. 04.01
 Mandag  28.jan Rauma vgs Rauma Vgs  08:15 Oppd. 04.01
 Tirsdag  29.jan Molde vgs, Fræna vgs,  Gjermundnes vgs, Fannefjord vgs ,
Romsdal vg
s, Akademiet Molde, Molde FHS.
Bjørnsonhuset  08:15
 Onsdag  30.jan Sunndal vgs Sunndal vgs  08:00
 Torsdag  31.jan Surnadal vgs Surndal Vgs  08:15
 Fredag  1. feb Atlanten Vgs, Kristiansund Vgs og Tingvoll vgs Atlanten Vgs  08:40 Oppd. 04.01

 

Fyll ut skjemaet for å bekrefte deltagelse


Alle skoler som ønsker å delta på Studieorientering 2013 må fylle ut skjemaet under. Når skjemaet er mottatt og dato er bekreftet vil skolen bli merket i uthevet skrift i oversikten over.

Har du noen spørsmål vedrørende studieorienteringsdagene er du velkommen til å ta kontakt med oss:

 

Michelle Ingrid Greene
Leder Utdanning i Bergen
michelle.greene@sa.uib.no
55 58 90 37

Michael Lyngstad
Koordinator Utdanning i Bergen
michael.lyngstad@uib.no
55 58 90 43
  • Bekreftelse av dato *

  • Har skolen teknisk utdanning? *

  • Har skolen realfag? *

Studieorientering i Møre og Romsdal 2012


Utdanning i Bergen arrangerer i 2012 studieorienteringsdager for videregående skoler i Møre og Romsdal.

      

I 2010 inngikk universitetene og regionale utdanningsinstitusjoner et samarbeid for å tilby videregående skoler i Norge, studieorienteringsdager. Det offentlige samarbeidet innebærer god bredde og kvalitet på informasjonen slik at det er nasjonale likhetstrekk med regionale tilpassninger.

Universitetet i Bergen koordinerer studieorienteringsdager gjennom samarbeidsprosjektet Utdanning i Bergen, i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Utdanning i Bergen er en ikke-kommersiell aktør.


Romsdal vil være i uke 5, 6 og 7.

Følgende utdanningsinstitusjoner har bekreftet deltakelse:

Universitetet i Bergen
Norges Handelshøyskole (NHH)
Universitetet i Oslo
Norges Teknisk-vitenskapelige Universitet (NTNU)
Universitetet i Stavanger 
Universitetet for Miljø og Biovitenskap. (UMB)
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiSt)
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Ålesund
Høgskolene i Bergen

Vi er i dialog med flere andre aktører og vil publisere de her så snart de er bekreftet.
Om noen skoler ønsker å ha med andre utdanningsinstitusjoner, er det bare å ta kontakt med oss så kan vi invitere de med. 

Her kan du se forslag til program for 2012

Programmet må selvsagt skreddersys den enkelte skoles lokaliteter og andre praktiske forhold.

Flere av skolene har gitt utrykk for at de ønsker å arrangerer orienteringsdag i fellesskap. Dette oppfordrer vi til slik at man kan utnytte tid og penger best mulig, men vi kan også komme eksklusivt til den enkelte skole hvis dette er ønskelig.

Vi har laget et forslag til turneplan basert på mest hensiktsmessig reisevei og de tilbakemeldingene vi har fått fra de rådgiverne vi har vært i kontakt med. Vi har også foreslått hvilke skoler som kan samordne studieorienteringen basert på geografisk plassering.

Skoler med uthevet skrift har bekreftet sin deltakelse.

Klikk på skolens navn for å se forslag til dagsprogram på den aktuelle skolen.

 Dag  Dato    Videregående skoler  Sted
 Mandag  30.jan  Ulstein vgs og Herøy Vgs Ulstein Vgs
 Tirsdag  31. jan Volda Vgs og Ørsta Vgs Volda Vgs
 Onsdag  1. feb Stranda vgs, Sykkylven vgs, Vestborg vgs Stranda Vgs
 Torsdag  2. feb Fagerlia vgs og Borgund Vgs Fagerlia vgs
 Fredag  3. feb Spjelkavik vgs, Haram vgs, Spjelkavik vgs
 Mandag 6.feb    
 Tirsdag  7. feb Akademiet Ålesund Akademiet 
 Onsdag  8. feb Ålesund Vgs Ålesund Vgs
 Torsdag  9. feb Rauma vgs
 Fredag  10. feb Molde vgs, Fræna vgs,  Gjermundnes vgs, Fannefjord vgs  og Romsdal vgs, Akademiet Molde, Molde FHS. Bjørnsonhuset
 Mandag  13. feb Sunndal vgs og Tingvoll vgs  Sunndal Vgs
 Tirsdag  14. feb Surnadal vgs  Surnadal Vgs
 Onsdag  15. feb Atlanten vgs og Kristiansund vgs.  Kristiansund Vgs


Vi ber om at skolene bekrefter deltakelse ved å fylle ut skjemaet under.

Skulle det være forhold som gjør at dere ikke ønsker å følge den foreslåtte planen ber vi om at dere skriver en merknad i skjemaet eller tar kontakt med oss på e-post eller telefon.

Har du noen spørsmål vedrørende studieorienteringsdagene er du velkommen til å ta kontakt med oss:


Michelle Ingrid Greene
Leder Utdanning i Bergen
michelle.greene@sa.uib.no
55 58 90 37

Michael Lyngstad
Koordinator Utdanning i Bergen
michael.lyngstad@uib.no
55 58 90 43

 

 


  • Bekreftelse av dato *

  • Ønsker tilsendt brosjyrer i forkant av orienteringsdag *