Om oss

 

Utdanning i Bergen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, NLA Høgskolen, VID vitenskapelige høgskole, Studentsamskipnaden på Vestlandet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen næringsråd. Vi jobber for å synliggjøre og styrke Bergen som studieby og koble studie- og arbeidsmulighetene i regionen. 

Styringsgruppe:

Prorektor for utdanning, Høgskulen på Vestlandet (Styreleder)

Viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen
Prorektor utdanning, Norges Handelshøyskole
Rektor, NLA Høgskolen
Direktør avdeling fagstøtte, VID vitenskapelige høgskole
Administrerende direktør, Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet
Administrerende direktør, Bergen Næringsråd
Kommunaldirektør, Bergen kommune
Fylkesdirektør Hordaland fylkeskommune, Opplæringsavdelinga
 

Utdanning i Bergen har en 5-årig strategi (2017-2022):

Hovedmål   Utdanning i Bergen skal synliggjøre og styrke Bergen som studieby og koble studie-og arbeidsmulighetene i regionen
Delmål 1  Utdanning i Bergen skal styrke rekrutteringen av motiverte studenter
Delmål 2 Utdanning i Bergen skal jobbe for at Bergen skal være den beste storbyen å studere i  
Delmål 3 Utdanning i Bergen skal jobbe for at nyutdannede kandidater er attraktive for samfunns-og arbeidslivet i regionen  

Kommunikasjonsplan for nettsidene til Utdanning i Bergen

For spørsmål om spesifikke utdanninger eller utdanningsinstitusjoner, og om dine søknader, må du kontakte de du har søkt hos.

Kontakt oss

Hovedkontor

Tlf: 55 58 90 43 / 55 58 90 37

Nygårdsgaten 5, 5007 Bergen