Bli med i Kulturstyret!

Foto:

Bli med i Kulturstyret!

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto:

Kulturstyret er Velferdstingets kulturorgan, og bevilger årlig om lag en million kroner til studentkulturen i Bergen. Støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte, som det kan søkes om gjennom hele året.