Påmelding samarbeidsmøte om åpen dag 2018

Utdanning i Bergen inviterer til et samarbeidsmøte om Åpen dag 2018. Målet med møtet er å skape en arena hvor representanter fra institusjonene kan utveksle erfaringer om tidligere arrangement, for på denne måten å legge grunnlaget for et samarbeid og en videreutvikling av dagen.

Meld deg på møtet for å høre om hva som er viktig for skolene, hvordan byer i andre land samarbeider og hvilke erfaringer institusjonene i Bergen har gjort seg fra tidligere år. Bakgrunn for samarbeidet og programmet finner du nederst på siden. 

Sted: Litteraturhuset, Olav H. Hauge
Dato: tirsdag 17. oktober
Tidspunkt:
08:15 - 08:40 Frokost + registrering 
08:50 - 12:15 Program 

Vi ønsker stor oppslutning om møtet. Vennligst videreformidle denne siden til kollegaer som du mener kan ha interesse av å delta. Arrangementet er gratis, men påmeldingsskjemaet må benyttes.

Påmeldingsfrist: 10. oktober. 

Program 
08:15 - 08:40 Registrering og enkel frokostservering
08:50 - 09:00 Åpning av møtet, ved Michelle Ingrid Greene, Leder Utdanning i Bergen
09:00 - 10:00 Regionalt samarbeid om åpen dag – Hvordan lykkes Aarhus?
                      ved Majbritt Nielsen, prosjektleder U-days, Aarhus. 

10:00 - 10:15 Erfaringer fra UiB 2016 + 2017 v/ Anniken Gjesdal, studieadministrativ avdeling UiB, og Ingebjørg Hordvik Sandvik fra Medisinsk fakultet 
10:15 - 10:30 Erfaringer fra HVL 2017 ved / Trude Kvam Ulleland, HVL kampus Bergen
10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 11:00 Erfaringer og behov til Bergensskoler v/ Siren Samdal  Nestleder Rådgiverforum Hordaland, rådgiver ved Nordahl Grieg vgs 
11:00 - 11:30 Gruppediskusjoner
11:30 - 12:15 Oppsummering av gruppediskusjoner og veien videre

PÅMELDING

  • Institusjon *

  • Jeg ønsker frokost *

Bakgrunn
I 2017 hadde 67 % av søkere i Hordaland studier ved UiB, NHH, HVL – Bergen/Stord, NLA- Bergen, eller VID – Bergen som sitt førstevalg. Tiltak som bistår potensielle søkere i Hordaland i å ta bevisste og veloverveide studievalg inngår derfor som et viktig ledd i arbeidet som gjøres for å styrke riktig rekruttering til institusjonene.

Åpen dag gir potensielle studenter muligheten til å få en liten smakebit fra utdanningsinstitusjonene, fag - og studiemiljøene de vurderer. Det kan være et viktig tilskudd til å virkeliggjøre studievalget, enten ved å bekrefte elevenes oppfatning av valg eller ved å inspirere til andre/nye valg. 

Planlegging og gjennomføring av åpen dag
Det er ressurskrevende å gjennomføre dagen. Selv med solid forarbeid og et utmerket program, vil dagen være avhengig av publikum for å lykkes. Skolene har begrenset tid til å delta på aktiviteter som faller utenfor ordinær undervisning. Publikumsgrunnlaget vil kunne svekkes for den enkelte institusjonen med flere som vil arrangere åpne dager. Derfor er et samarbeid på tvers en mulighet for å unngå dette.

UiB, NHH, HVL, NLA og VID er enig om å samkjøre datoen for Åpen Dag i 2018. Noen av institusjonene arrangerer dagen for første gang, mens andre har flere års erfaring. Da programinnholdet til den enkelte vil påvirke skolenes oppfatning av dagen i sin helhet, vil alle ha utbytte av at de ulike institusjonsprogrammene styrkes.

På møtet er det satt av tid til gruppediskusjoner, slik at deltakere kan knytte kontakter ved andre institusjoner, så vel som innad i egen organisasjon. Vi har invitert en representant fra et nettverk av utdanningsinstitusjoner i Aarhus som har samarbeidet om Åpen dag i 13 år (udays.dk). Kanskje finnes det felles programelementer og markedsføringstiltak en kan samarbeide om i Bergen?