Personvernerklæring

Foto:

Personvernerklæring

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto:

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Utdanning i Bergen sine nettsider. Utdanning i Bergen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: utdanningibergen.no og studentbergen.no. 

Personopplysninger som behandles

Utdanning i Bergen samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato - og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. 

Eksempler på informasjon som hentes inn: 

- navn

- epost

- utdanningsinstitusjon

- IP-adresse

Vi får vår statistikk fra verktøyet Google Analytics. Det medfører at din bruk av våre nettsider, inklusiv din ip-adresse, kan bli overført til og lagret av Google. Denne informasjonen vil i så fall bli behandlet i tråd med Googles personvernpolicy. Vi deler aldri ip-adressen med tredjepart. Kun hvis politi eller domstol krever det i spesielle tilfeller. 

- Telefonnummer 

- Stilling 

- Arbeidssted


Bilder er også personopplysninger

I tillegg til at vi må innhente eksplisitt samtykke fra deg om publisering av bilder på nett og trykksaker (lov om opphavsrett og retten til eget bilde), må vi også få en godkjenning av videre bruk av bilder da dette også regnes som personopplysning. Dersom du finner bilder av deg selv på våre nettsider eller Facebook som vi tidligere har fått samtykke til å bruke, men som du ikke lenger ønsker å ha der, vennligst ta kontakt med oss så skal vi fjerne disse. 


Hvordan innhentes informasjonen? 

Utdanning i Bergen samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger kan vi være forhindret fra å gi deg nødvendig informasjon og videre oppfølging, samt at påmelding til arrangement ikke er mulig. 

Eksempel på skjema: 

Kontaktskjema for konkurranser

Påmelding til møter eller seminar

Påmelding til studentarrangement 

Påmelding til studieorientering


Formålet med informasjonen som innhentes: 

For å kunne sende relevant informasjon

For å kunne trekke vinnere av konkurranser

For å ha beredskapslister til våre arrangement

 

Hvordan lagrer vi informasjonen

Opplysningene innhentet gjennom våre skjema lagres på vår server og i systemet til vår nettleverandør, Keyteq. Opplysninger innhentet via skjema til UiB lagres i UiBs system.


Hvordan slettes opplysningene? 

Informasjon slettes med jevne mellomrom, og ved å kontakte oss. 


Utlevering av informasjon til tredjepart? 

Personopplysninger deles kun med tredjepart dersom det er snakk om hotellbestilling for seminar, vinnere av konkurranser (på studentbergen.no) hvor arrangør må ha navn til billetthenting o.a. Dette vil det opplyses om i skjema.

 

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

 

 Kontaktinformasjon

Telefon: 55589037/43

Epost: utdanningibergen@uib.no

Utdanning i Bergen, Nygårdsgaten 5, 5007 Bergen.