Konkurranseregler // Competition Rules

Velkommen til Utdanning i Bergens Julekalender! // Welcome to Study Bergen's Advent Calendar

Vi gjør oppmerksom på at følgende regler gjelder for konkurransen // Following rules apply: 

1. Konkurransen er åpen for alle over 18 år som er registrerte studenter ved en av de følgende utdanningsinstitusjonene // 
The competition is open to all persons over 18, who are registered students at any of the following institutions: 

  • University of Bergen (UiB)
  • Western Norway University of Applied Sciences (HVL)
  • Norwegian school of Economics (NHH)
  • NLA University College (NLA) 
  • VID University college (VID) 

2. For å kunne delta i premietrekningen må deltakerne svare korrekt på dagens spørsmål //
To be entered in the prize drawing, provide the correct answer the daily question

3. Deltakere kan kun registrere seg en gang per dag. Hvis en person har flere registreringer vil alle bli slettet før trekningen foretas //
Only one registration per day. Multiple entries on the same day will be disqualified from the draw that particular day. 

4. Premiene kan ikke byttes i kontanter eller andre premier //
Prizes cannot be exchanged for cash or other prizes. 

5. Ansatte, tidligere ansatte og familiemedlemmer til ansatte i Utdanning i Bergen kan ikke delta i konkurransen //
Employees, former employees and family members of Study Bergen may not participate. 

6. Utdanning i Bergen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av verdier eller skader som oppstår som et resultat eller i tilknytning til premiene som vinnes //
Study Bergen is not liable for any injury or loss of property as a result of usage of the prizes.


Tilleggsinformasjon // Additional Information:

Vinnerne vil bli kontaktet via e-postadressen som er registrert. Hvis e-post som er oppgitt ikke er gyldig, og vi ikke klarer å komme i kontakt med vinneren vil en ny vinner bli trukket ut. Informasjonen som oppgis i registreringen til konkurransen vil kun bli brukt til trekning av vinnere. Den vil ikke bli brukt av Utdanning i Bergen til andre formål, eller delt med andre aktører // 

Winners will be contacted the following day of the draw via the email registered. If this has been incorrectly registered, and Study Bergen is unable to contact the winner, a new draw will be held. Information entered by participants will only be used for the purpose of the competition. Study Bergen will not use this information for other purposes or transfere it to 3rd parties.