3. Desember // 3rd of December

Foto: Study Bergen

3. Desember // 3rd of December

Skrevet av: Study Bergen

Foto: Study Bergen

Hvor gjemmer nissen seg i dag? // Where is Santa hiding today?

It is dark and chilly and Santa has gone walkabout! Can you tell us where he is?

Premie / prize

* Treningskort på Sammen // Gift voucher for a semester membership at Sammen Training Centre.

BILDET PUBLISERES KL: 00.01 PÅ DATOEN FOR KONKURRANSEN/THE PICTURE WILL BE PUBLISHED AT KL: 00:01 ON THE DAY OF THE COMPETITION

Dagens vinner /Todays winner: Caroline T. (UiB)

Løsningen/Answer: Zachariasbryggen