15. Desember // 15th of December

Foto: Study Bergen

15. Desember // 15th of December

Skrevet av: Study Bergen

Foto: Study Bergen

Hvor gjemmer nissen seg i dag? // Where is Santa hiding today?

Premie / prize

* Treningskort på Sammen // Gift voucher for a semester membership at Sammen Training Centre (1100,-).

BILDET PUBLISERES KL: 00.01 PÅ DATOEN FOR KONKURRANSEN/THE PICTURE WILL BE PUBLISHED AT KL: 00:01 ON THE DAY OF THE COMPETITION

  • Svar/Answers *

  • Institusjon / Institution *

Kontakt

Følg oss