Julekalender 2017


FÅ OPPDATERINGER PÅ KONKURRANSEN PÅ FACEBOOK // GET UPDATES ON THE CALENDER ON FACEBOOK

NO: Velkommen til Utdanning i Bergens Julekalender. Hver dag kl 00 presenteres et bilde av nissen som er stukket av. Din oppgave er å finne ut hvor han gjemmer seg. Konkurransen er åpen for studenter ved våre medlemsinstitusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole. Vinnerne vil bli kontaktet via epost og kunngjort på vår Facebookside den påfølgende arbeidsdagen. Vi gjør oppmerksom på at følgende regler gjelder for konkurransen.

EN: Welcome to Study Bergen's Advent Calendar. Every day at midnight, a picture of Santa will appear. He is hiding somewhere in Bergen, and your job is to find out where.The competition is open for students at our member institutions: The University of Bergen, Western Norway University of Applied Sciences, Norwegian School of Economics, NLA University College and VID specialized University. The winners will be contacted via email and announced the following workday on our Facebookpage. The following rules apply.