• Ønsker å delta på felles middag (Drikke dekkes selv. Sted avklares når vi har oversikt over antall) *