Påmelding til seminar - medlemsinstitusjonene

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto:

Utdanning i Bergen har i flere år arrangert et 2-dagers seminar for rådgivere i videregående skoler i Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I år inviterer vi også studiesjefer og studieveiledere ved UiB, HiB, NHH, KHiB, NLA, Betanien og Haraldsplass til seminaret som arrangeres mandag 17. november på Hotel Terminus og tirsdag 18. november på Hotel Norge

Årets tema er frafallsproblematikk og tittelen for seminaret er «Bridging the Gap»: hvordan kan vi samarbeide bedre for å forebygge frafall?

Nytt for årets seminar er at vi ønsker å skape en møteplass mellom skolene og de høyere utdanningsinstitusjonene, som legger til rette for dialog om frafall og forebyggende tiltak rundt denne problemstillingen.

Seminaret er som i tidligere år gratis å delta på. Påmeldingsfristen er 31. oktober men vennligst være oppmerksom på et begrenset antall plasser. 

Dag 1 Hotel Terminus (Foreløpig program)

09:30 – 09:45 Registrering med kaffe
09:45 – 10:00 Velkommen med Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen og styreleder for Utdanning i Bergen
10:00 – 10:30 Hvilke tjenester tilbyr SiB, og hva møter vi i veiledning av studentene?
10:30 – 10:45 Hva gjør SYR og hvilke erfaringer har de med frafall og forebyggende tiltak? ved Kjell Helge Kleppestø, leder for Senter for yrkesrettleiing i Hordaland
10:45 - 11:15 Er frafall et like stort problem som det mediebildet tilsier? Hvor forsvinner elevene og hvor forsvinner studentene? ved Christen Soleim, avdelingsdirektør studieadministrativ avdeling UiB og Merete Sviggum seniorrådgiver ved HiB
11:15 – 11:30 Pause
11:30 – 11:45 Utdanningsvalg for ungdomsskolen, hvordan kan vi samarbeide om dette og hvorfor er dette et viktig tiltak for å forebygge frafall? ved Kjell Helge Kleppestø, leder for Senter for yrkesrettleiing i Hordaland
11:45 – 12:15 Hva lurer elevene på når de kommer til veiledning - Magne Aardal, Rådgiver Hafstad videregående skole
                    Hva lurer studentene på når de har begynt på høyere utdanning? - Hege Aarethun, leder for infosenteret ved SV-fakultetet UiB
12:15 – 13:00 Lunsj
13:00 – 13:40 Veileder og informerer vi feil? Diskusjon i grupper
13:40 – 14:10 Veileder og informerer vi feil? Kort presentasjon av gruppearbeid
14:10 – 14:30 Pause
14:30 – 14:50 Kanaler og satsningsområder for rekruttering ved Eivind Drange, leder for seksjon for markedsføring NHH
14:50 – 15:30 Benytter vi av oss de riktige rekrutteringstiltakene? Diskusjon i grupper
15:30 – 16:00 Benytter vi av oss de riktige rekrutteringstiltakene: Presentasjon av gruppearbeid

18:30 Felles middag

Dag 2 - Radisson Blu Hotel Norge, Nedre Ole Bulls Plass 4

08:15 – 08:30 Registrering og kaffe
08:30 – 11:30 Minikurs i motiverende veiledning v/Psykologspesialist Sonja Mellingen fra Korus Bergen
11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:30 Samordnaopptak, poengberegning og poenggrense, v/Hans Eivind Dalsbø, Opptaksansvarlig UiB 
13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 14:15 EVU, ved Rolf Kjøde leder for etterutdanning, videreutdanning og oppdrag NLA høgskolen
14:15 – 15:00 Lånekassen ved Sissel Skymoen og Ann-Mari Bønæs, rådgivere for Statens lånekasse, Bergenskontoret
15:00 – 15:15 Slutt

Arrangementet er gratis, men deltakere som ikke dukker opp vil bli fakturert 500,- per dag for dekking av utgifter.

  • Institusjon *

  • Ønsker å delta på: *

  • Ønsker å delta på felles middag 17.nov (drikke dekkes selv. Sted avklares når vi har oversikt over antall) *