17. - 19 januar Lillestrøm

Velkommen til utdanningsmessen i Lillestrøm 2012!


Praktiske opplysninger:

Messehall:
Norges Varemesser
Messeveien 14
2004 Lillestrøm

Riggedag

Mandag 16. januar 10.00 – 20.00

Åpningstider for publikum
Tirsdag 17. januar 09.00 – 14.00
Onsdag 18. januar 09.00 – 19.00
Torsdag 19. januar 09.00 – 14.00
Hallen åpner for utstillere 1 time før messestart dag 1, og 30 min før messestart dag 2 og 3.

NB! Vi oppfordrer alle utstillere til å bruke riggedagen til å registrere seg og klargjøre sin stand. Hvis man likevel ønsker å gjøre dette samme dag som messen åpner, må man være forberedt på mye venting da det vanligvis er svært travelt på denne dagen.

Taxi: 09080
Toalett: Se skilting.
Kafé: Egen utstillerkafé på utsiden av hallen. (åpen fra ca kl 11.00 på messedagene)
Pauserom: Eget pauserom for utstillere vil være tilgjengelig like ved messekontoret hvor vi tilbyr gratis kaffe og te.
Matutsalg på riggedagen:
En espresso bar i foajeen vil være åpen fra ca kl 10.00 – 18.00 på riggedagen. De vil tilby salg av påsmurt brødmat, kaffe og kaker. Ta med egen mat ved behov.

Manglende utstyr og etterbestillinger
Alt utstyr skal være bestilt på forhånd. Ved mangler eller ønske om ekstra bestillinger tas kontakt med Norges Varemesse sitt servicekontor ved siden av messekontoret.

Riggekort / ID kort
ID-kort vil ikke bli tilsendt på forhånd slik som tidligere. Disse må istedenfor hentes ved messekontoret så snart man ankommer messen på riggedagen. Vi oppfordrer til at ansvarlige fra hver utstiller henter disse ID kortene og deler ut til de andre som skal stå på sin stand. Ved behov for flere ID kort enn det man har bestilt, vil dette bli etterfakturert. Ta derfor godt vare på ID kortene og husk at de skal bæres av alt standpersonell under hele messen.

Internett

De som har bestilt internett henter påloggingsinformasjon ved messekontoret. Utstiller er selv ansvarlig for at de som betjener standen er kjent med bruken av eget PC-utstyr som skal kobles til internett. Det er viktig at standpersonellet gjøres kjent med hvordan oppkobling av laptoper til internett foregår før de drar på messen.
Det trådløse bredbåndet krever at PCer er utstyrt med sender/mottaker for trådløst nettverk (WLAN). Feil på eget utstyr gir ikke rett til fradrag i pris. De trådløse nettene som benyttes er trådløse soner levert av 3. part i de ulike hallene. Arrangøren står ikke ansvarlig for feil eller mangler på WLAN sonene. Nettverkene kan i korte perioder være ustabile eller nede, uten at dette gir rett til fradrag i pris.

Transport og oppbevaring av gods
I forkant av messen skal all innkommende transport av utstyr og materiell avtales med Johan Sommerschild på telefon 930 91 700. Under messen vil det bli satt av egen lagerplass for materiell og emballasje. Kontakt messekontoret for mer informasjon.

Sikkerhet
Hallen blir avlåst etter hver dag, men utstyr oppbevares i hallen på eget ansvar.

Seminarer
Seminarrom ligger ved utgangen i Hall A. Oversikt over seminarer finnes på oppslag i hallen, samt i utdanningsavisa tautdanning.no.

Nettverksbyggingskveld
Det vil bli arrangert en felles middag for utstillere tirsdag 17. januar. Hvis man ikke har meldt seg på dette arrangementet på forhånd, er det mulig å gjøre dette frem til kl 12:00 første messedag.
Tid og Sted: kl 19.00 på Fratelli Ristorante Italiano, Storgata 14.

Huskeliste for siste messedag!
Evalueringsskjema
Dette vil bli distribuert til hver enkelt stand. Vennligst fyll ut og levèr på messekontoret innen messeslutt. Dine tilbakemeldinger er viktig for at vi til neste år kan arrangere en enda bedre messe!

Kåring av beste stand
På evalueringsskjemaet kan dere stemme på den beste standen på messen. Diplom venter vinneren!

Nedrigg
Det vil ikke bli anledning til å demontere stand før messeslutt torsdag klokken 14.00. Av hensyn til de besøkende er det viktig å ikke starte nedrigg tidligere. Nedrigg må gjøres ferdig innen kl 22.00 denne kvelden. Det er ikke mulig å sette igjen utstyr / materiell til neste dag. Husk å fjerne all tape osv. fra standveggene.

Søppel
Papp, papir og alt annet søppel kastes i de blå containerne som står plassert rundt på området.
Transport til neste messe
Ta kontakt med Johan Sommerschild på telefon 930 91 700 for avtale om transport fra messen – om det er tilbake til din institusjon eller til neste messe. Transportlapper for merking av gods kan hentes ved messekontoret.
Delta på flere messer i 2012?
Det er fortsatt litt ledig plass på noen av andre messene vi arrangerer rundt om i landet. Ta kontakt for tilbud: info@tautdanning.no
Ønsker dere alle travle og trivelige messedager!

 

Hallkart - Utstillerliste - Seminarprogram

Følg oss