Bergen 9. - 10. februar

Messehall
Grieghallen Edvard Griegs plass 1 5015 Bergen


Riggedag
Onsdag 8. februar 15.00 – 19.00 Åpningstider for publikum Torsdag 9. februar 09.00 – 18.00 Fredag 10. februar 09.00 – 14.00

Hallen åpner for utstillere en time før messestart dag 1 og 30 min før messestart dag 2.
NB! Vi oppfordrer alle utstillere til å bruke riggedagen til å registrere seg og klargjøre sin stand. Hvis man likevel ønsker å gjøre dette på samme dag som messen åpner, må man være forberedt på mye køståing og venting da det vanligvis er svært travelt på denne dagen.

Taxi: Bergen Taxi 07000 / Norgestaxi 08000
Toalett: Se skilting
Kiosk/Kafé: Salg av enkel mat og drikke fra kiosk/ kafe i messhallen. Det er også mulig å kjøpe seg mat på kafeen som ligger på plassen utenfor Grieghallen.
Pauserom: Eget pauserom for utstillere vil være tilgjengelig ved messekontoret.

Vi tilbyr gratis kaffe, te og sjokolade til alle utstillere på pauserommet 

Manglende utstyr og etterbestillinger
Alt utstyr skal være bestilt på forhånd. Om dere mangler noe eller ønsker mer utstyr vil vi være behjelpelige med dette under arrangementet. Benytt vedlagte skjema for dette og lever til messekontoret. Vi har innført dette systemet for å effektivisere bestilling og levering av utstyr til standene. Faktura for utstyr blir sendt dere i etterkant av messen.

ID kort
Hver utstiller vil få tildelt et spesifikt antall ID kort når man registrerer ved messekontoret under riggedagen. Vi oppfordrer til at ansvarlige fra hver stand henter disse ID kortene og deler ut til de andre som skal stå på sin stand. Ved behov for flere ID kort enn det man har bestilt, vil dette bli etterfakturert. Ta derfor godt vare på ID kortene og husk at de skal bæres av alt standpersonell under hele messen.

Internett
De som har bestilt internett henter påloggingsinformasjon ved messekontoret.
Utstiller er selv ansvarlig for at de som betjener standen er kjent med bruken av eget PC-utstyr som skal kobles til internett. Det er viktig at standpersonellet gjøres kjent med hvordan oppkobling av laptoper til internett foregår før de drar på messen.
Det trådløse bredbåndet krever at PCer er utstyrt med sender/mottaker for trådløst nettverk (WLAN). Feil på eget utstyr gir ikke rett til fradrag i pris. De trådløse nettene som benyttes er trådløse soner levert av 3. part i de ulike hallene. Arrangøren står ikke ansvarlig for feil eller mangler på WLAN sonene. Nettverkene kan i korte perioder være ustabile eller nede, uten at dette gir rett til fradrag i pris.
Transport og oppbevaring av gods
I forkant av messen skal all innkommende transport av utstyr og materiell avtales med Johan Sommerschild på telefon 930 91 700. Gods må ikke sendes direkte til hallen, da de ikke har ønske om å håndtere dette. Under messen vil det bli satt av egen lagerplass for materiell og emballasje. Kontakt messekontoret for mer informasjon.

Sikkerhet
Hallen blir avlåst etter hver dag, men utstyr oppbevares i hall på eget ansvar.

Seminarer
Seminarrommet heter Gjendine, og ligger i konferanseavdelingen. Se skilting. Oversikt over seminarer finnes på oppslag i hallen, samt i utdanningsavisa tautdanning.no.

Nettverksbyggingskveld
Det vil bli arrangert en felles middag for utstillere den første messedagen. Hvis man ikke har meldt seg på dette arrangementet på forhånd, er det mulig å gjøre dette frem til kl 12:00 første messedag.
Tid og sted: Vi møtes på TGI Fridays torsdag 9.februar kl. 20.00. Her vil dere kunne velge mellom noen utvalgte retter fra selskapsmenyen + en drikke.

Facebook
Vi minner om at dere er velkommen til å bidra med innlegg på vår facebookside: http://www.facebook.com/tautdanning. Det er stor aktivitet på denne siden nå i messeperioden både blant besøkende og utstillere. Det er derfor en fin måte for dere å oppnå ekstra profilering for deres studiested. Vi minner også om at dere kan følge med på vår nettside www.tautdanning.no for å finne oppdateringer om besøkstall, samt bilder og oppsummeringssaker fra de forskjellige messene.

Huskeliste for siste messedag!
Evalueringsskjema
Dette vil bli distribuert på hver enkelt stand. Vennligst fyll dette ut og lever på messekontoret innen messeslutt. Dine tilbakemeldinger er viktig for at vi til neste år kan arrangere en enda bedre messe!
Kåring av beste stand
På evalueringsskjemaet kan dere stemme på den beste standen på messen. Diplom venter vinneren!

Nedrigg
Det vil ikke bli anledning til å demontere stand før messeslutt fredag klokken 14.00. Av hensyn til de besøkende er det viktig å ikke starte nedrigg tidligere. Husk å fjerne all tape etc. fra standveggene.

Søppel
Kast papp, papir og alt annet søppel i containeren på gatenivå ved inngangen.

Transport til neste messe
Ta kontakt med Johan Sommerschild på telefon 930 91 700 for avtale av transport fra messene – om det er tilbake til din skole eller til neste messe. Transportlapper for merking av gods kan hentes ved messekontoret.
Ønsker dere alle travle og trivelige messedager!

 

Hallkart - Seminaroversikt - Utstillerliste

Følg oss