Where is Santa hiding today? Hvor er julenissen i dag?

Written by: Michael Lyngstad

Photo:

 Santa has been riding the funicular up and slid back down all day. But at which funicular-stop is he at here?

Nissen har tatt Fløibanen opp og akt ned igjen hele dagen. Men hvilken Fløibanestasjon er han ved her?

Todays prize is a suprise. Dagens premie er en overraskelse.

This was a difficult one and most people got the answer wrong. The correct answer is a) Proms gate.

Congratulations to Jessica Beatty who has won two cinema tickets and two tickets to Harmonien.

  • Answer *

Rules ang regulations

Written by: Michael Lyngstad

Photo:

Please note that the following rules apply.

A picture of the Study Bergen Santa will be published at 00:01 each day. You may answer until 24:00. Answers given before or after this time will not be included in the draw.

Informasjon og regler:

Vi gjør oppmerksom på at følgende regler gjelder.

Et bilde av Utdanning i Bergen-nissen vil bli publisert hver dag klokken 00:01. Du kan levere svar frem til 24:00. Svar avgitt utenfor dette tidsrommet vil ikke bli tatt med i trekningen.

Contact

Follow us