Where is Santa hiding today? Hvor er julenissen i dag?

Written by: Michael Lyngstad

Photo:

Todays prize is 2 cinematickets. Dagens premie er 2 kinobilletter

The correct answer is c) St John's Church. Riktig svar er c) Johanneskirken

Congratulations to Asier Pomposo, gratulerer til Asier Promposo.

Contact

Follow us