Where is Santa hiding today? Hvor er julenissen i dag?

Photo:

Where is Santa hiding today? Hvor er julenissen i dag?

Written by: Michael Lyngstad

Photo:

Today's prize is a gift card at DNS for 400,-. Dagens premie er et gavekort hos DNS verdi 400,-.

The correct answer is b) Ole Bull Statue. Congratulations to Dhrub Raj Joshi who won the gift card.

  • Where is Santa? *

Rules ang regulations

Written by: Michael Lyngstad

Photo:

Please note that the following rules apply.

A picture of the Study Bergen Santa will be published at 00:01 each day. You may answer until 24:00. Answers given before or after this time will not be included in the draw.

Informasjon og regler:

Vi gjør oppmerksom på at følgende regler gjelder.

Et bilde av Utdanning i Bergen-nissen vil bli publisert hver dag klokken 00:01. Du kan levere svar frem til 24:00. Svar avgitt utenfor dette tidsrommet vil ikke bli tatt med i trekningen.

Contact

Follow us