Regler for påskenøtter / Rules of the competition

Skrevet av: StudentBergen

Foto:

Velkommen til påskenøtter med StudentBergen. Vi gjør oppmerksom på at følgende regler gjelder for konkurransen. // Welcome to StudentBergen Easter Quiz. Please be advised that the following rules apply.

NORSK

1. Konkurransen er åpen for alle over 18 år som er registrerte studenter ved en av de følgende utdanningsinstitusjonene:

 • Universitetet i Bergen
 • Høgskolen i Bergen
 • Norges Handelshøyskole
 • Kunst- og designhøgskolen i Bergen
 • NLA Høgskolen
 • Høgskolen Betanien
 • Haraldsplass Diakonale Høgskole

2. For å kunne delta i premietrekningen må deltakerne svare korrekt på dagens spørsmål.

3. Deltakere kan kun registrere seg en gang per dag. Hvis en person har flere registreringer vil alle bli slettet før trekningen foretas.

4. Vinnerne vil bli kontaktet via e-postadressen eller telefonnummeret som er registrert. Hvis e-post og telefonnummer som er oppgitt ikke er gyldig, og vi ikke klarer å komme i kontakt med vinneren vil en ny vinner bli trukket ut.

5. Premiene kan ikke byttes i kontanter eller andre premier.

6. Ansatte, tidligere ansatte og familiemedlemmer til ansatte i Utdanning i Bergen kan ikke delta i konkurransen.

7. Informasjonen som oppgis i registreringen til konkurransen vil kun bli brukt til trekning av vinnere. Den vil ikke bli brukt av Utdanning i Bergen til andre formål, eller delt med tredjepart.

8. Utdanning i Bergen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av verdier eller skader som oppstår som et resultat eller i tilknytning til premiene som vinnes.

9. Vinnerne vil bli annonsert  på www.studentbergen.no, www.studentbergen.com og på våre facebookarrangementet for konkurransen.

*StudentBergen er administrert av Utdanning i Bergen

ENGLISH

1. The competition is open to all persons over 18, who are registered students at the following institutions:

 • The University of Bergen
 • Bergen University College
 • Norwegian School of Economics
 • Bergen Academy of Art and Design
 • NLA University College
 • Betanien University College
 • Haraldsplass Deaconess University College

2. To be entered in the daily prize draw, participants must have answered the daily question correctly.

3. Participants are only permitted to participate once per day. Parcticipants with multiple entries on a given day of the competition will be disqualified from the draw for that particular day.

4. Winners will be contacted using the e-mail address or telephone number which has been registered. If this has been incorrectly registered by the participant, and Study Bergen is unable to contact the winner which has been drawn, a new draw will be undertaken.

5. Prizes cannot be exchanged for cash or for other prizes.

6. Employees, former employees and family members of Study Bergen employees, can not participate in the competition.

7. Information entered by participants will only be used for the purposes of the competition. It will not be used by Study Bergen for other purposes or transferred to 3rd parties.

8. Study Bergen is not liable for any injury or loss of property as a result of usage of the prizes.

9. Winners will be published at www.studentbergen.nowww.studybergen.com and the facebookevent of the competition.

 

Følg oss