Studieorientering Rogaland - høgskolesamarbeid

Høgskolen i Bergen, BI Stavanger, Folkehøgskolene i Norge, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, VID høgskolen, NLA Høgskolen, og Høyskolen Kristiania samarbeider om å tilby studieorienteringsbesøk til avangselevene ved skolene i Rogaland.

I Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland har studieorientering blitt arrangert som et heldagsbesøk siden studieorientering startet opp i 2011. Elevene får informasjon fra både universiteter, høgskoler fra tilgrensende fylker og folkehøgskoler på en og samme dag. Målsetningen med dette er at bredden i studieinformasjonen skal hjelpe elevene med å ta veloverveide studievalg, og at dette igjen kan bidra til å forebygge feilvalg og frafall. 

Høgskoleturneen kan besøke din skole på samme dag som universitetsturneen kommer (uke 4-6), eller det kan avtales at den kommer på et annet tidspunkt. 

Det vil være behov for 5 rom (inkl. et auditorium el.l.) 

 


Kontakt

Følg oss