1. desember // December 1st

Foto:

1. desember // December 1st

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto:

Where is Santa hiding today? Hvor er julenissen i dag?

Todays prize is / Dagens premie er:

BILDET PUBLISERES KL: 00.00 PÅ DATOEN FOR KONKURRANSEN/THE PICTURE WILL BE PUBLISHED AT KL: 00:00 ON THE DAY OF THE COMPETITION 

Vi gjør oppmerksom på at følgende regler gjelder. Please note that the following rules apply.


DAGENS SVAR/TODAYS ANSWER: BRYGGEN

DAGENS VINNER/TODAYS WINNER: LISA KROSS, THE UNIVERSITY OF BERGEN (UiB)

Kontakt

Følg oss