FÅ OPPDATERINGER PÅ KONKURRANSEN PÅ FACEBOOK // GET UPDATES ON THE CALENDER ON FACEBOOK

NO: Velkommen til Utdanning i Bergens Julekalender 20014. Konkurransen er åpen for studenter ved våre medlemsinstitusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, NLA Høgskolen, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Høgskolen Betanien. Vinnerne vil bli publisert på våre nettsider og på vår Facebookside den påfølgende arbeidsdagen. Vi gjør oppmerksom på at følgende regler gjelder.

EN: Welcome to Study Bergen`s Advent Calendar 2014. The competition is open for students at our member institutions: The University of Bergen, Bergen University College, Norwegian School of Economics, NLA University College, Bergen Academy of Art and Design, Haraldsplass Deaconess University College and Betanien University College. The winners will be announced the following workday at our webpage and our Facebookpage. Please note that the following rules apply.


Kontakt

Følg oss